Romkonferansen 2012

En fullsatt konferansesal viste at utfordringene knyttet til den ventede befolkningsveksten er et interessant tema.

Oslo er en av de raskest voksende hoved­stedene i Europa. Dersom den varslede befolknings­veksten slår til, vil vi bli stilt overfor store utfordringer. Stedsutvikling, bosetting, nærings­utvikling og infrastruktur må tilpasses en ny virkelighet. Er vi klar for å møte fremtiden? Hvem skal ta påta seg oppgavene? Og hvordan skal de løses?

Romkonferansen «Byene vokser – kaos eller bærekraft?» stilte disse spørsmålene, og en fullsatt konferansesal bekreftet at de vekker interesse. Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå Hans Henrik Scheel la frem ulike scenarioer for befolkningsveksten, statssekretær Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet redegjorde for utfordringer knyttet til kollektiv­trafikk og bilbruk, og flere sentrale politikere fra Stavanger, Oslo og Bergen delte sine visjoner.