Drammen og Lillestrøm stasjon - før og nå

Drammen stasjon

Tømmerfløtingen nedover Drammensvassdraget og trelastindustrien la grunnlaget for Drammen. I 1866 ble første parsell av Randsfjordbanen opp til Vikersund åpnet, og to år senere var hele banen ferdig. 

I 1866 og 1870 ble Drammen rammet av ødeleggende bybranner. Dette ga støtet til en ny byplan. Industrien økte og ikke minst treforedlingsbedrifter ble anlagt. Raskt ble Drammen et av landets viktigste jernbaneknutepunkt, med banestrekninger til Kristiania og byer i Vestfold. I 1909 ble det forbindelse helt til Bergen via Hønefoss. Byen vokste jevnt og trutt, fra 23 000 innbyggere i 1875 til 49 000 i 1970. I dag bor 102.000 innbyggere i Drammens­regionen, og trafikken over Drammen jern­banestasjon er stor, med opp til ni tog i timen.

Lillestrøm stasjon

Åpningen av Hovedbanen mellom Christiania og Eidsvoll i 1854 ga støtet til utviklingen­ av stasjonsbyen Lillestrøm. I 1862 ble Kongsvingerbanen anlagt som en gren østover fra Lillestrøm. 

Jernbanen ble primært bygd for frakt av varer, særlig trelast, men passasjertrafikk ble likevel vanlig nokså tidlig. Sammen med dampbåt, busser og veiutbygging la jernbanen grunnlaget for utviklingen av Lillestrøm som det viktigste trafikknutepunktet på Romerike. Befolkningen økte jevnt, til 7281 i år 1900. I 2012 passerte Skedsmo kommune 50 000 innbyggere. Stasjonsbygningen i naturstein som vi ser i dag, er tredje generasjon stasjonsbygning. Bygningen er fra 1934, i klassisk stil, og tegnet av NSB Arkitektkontor v/ Gudmund Hoel. Den er regulert til bevaring. Stasjonen har en svært sentral plassering i landets jernbanenett og er den tredje mest trafikk­erte jernbanestasjonen i landet.