Ser sin rolle i et større perspektiv

De fysiske omgivelsene betyr mye mer for oss enn vi er klar over til daglig. Eldre bygg skaper identitet og tilhørighet, og er en helt nødvendig del av et godt byrom, mener byantikvar Janne Wilberg.

Kulturminnene står under daglig press fra en økende befolkning, kommersielle aktører og generell uvitenhet. Varsomhet er viktig og balansen utfordrende.

- Byen er avhengig av levende bruk, men det må skje innenfor bygningenes tålegrense. Byutvikling må skje på kulturminnenes premisser. Endringer skal stå seg over tid, man må tenke utover øyeblikkets behov, sier byantikvar Janne Wilberg. 

Vil trekke frem Rom

En vellykket byutvikling er avhengig av ansvarlige aktører som ser sin rolle i et større perspektiv. Byantikvaren vil trekke frem Rom.

- Rom er en eiendomsforvalter som gjør ting på en ordentlig måte. Med egen kultur­minnefaglig kompetanse og en inkluderende tilnærming til kulturminnehensynet viser de evne og vilje til å ta vare på sine kulturminner. Jeg opplever et reelt ønske om å finne løsninger.

Har lykkes godt

Med sin unike eiendomsportefølje lever Rom i et paradoks. Byggene skal bevares for kommende generasjoner, men er samtidig avhengig av levende bruk. Wilberg mener Rom har klart den utfordrende balansegangen. - Rom har lykkes godt. Deres fokus på levende bevaring har resultert i en rekke vellykkete utviklingsprosjekter og er en viktig ressurs i utviklingen av morgendagens byrom.