Samfunnsansvar

56,8 % mener kunstnerisk utsmykning er viktig for byrommet.*

Vi ønsker å finne det vi trenger, møte dem vi har savnet og komme oss dit vi skal. Men vi ønsker oss noe mer. Vi liker det kjente og kjære, men trenger det nye og uventete. Gode byrom handler om mer enn by og rom. Det handler om berikelse, utfordring og stimulans. Kunst og arkitektur er noen av brikkene som gjør byen til by.

* TNS Gallup

Foto: Øivind Haug