Knutepunktsprosjekter

Økt transportbehov som følge av befolkningsveksten bør  dekkes gjennom kollektivtrafikk. Rom utvikler effektive knutepunkter  som bidrar til at flere reiser kollektivt. Her er noen av våre knutepunktsprosjekter. 

Nye Oslo S

Prioritert utbygging av landets viktigste kollektivknutepunkt.

Med en forventet dobling i trafikken frem mot 2030 er utbyggingen av et nytt Oslo S et av Roms høyest prioriterte prosjekter. En totalrenovert Østbanehall vil stå ferdig første halvår 2014 og bidra til å forvandle hjertet av Oslo til en møteplass av internasjonalt storbyformat. Det er planlagt et parkeringshus under Christian Frederiks plass, og det vurderes også å flytte Oslo bussterminal. En ny terminal over sporene på Oslo S vil integrere buss og tog, og skape et kompakt og helhetlig kollektivknutepunkt.

Voss

En spennende plan for utvikling av kollektivknutepunktet og destinasjonen.

I samarbeid med Voss kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og NSB har Rom utviklet en spennende plan for utvikling på Voss. Planen er utviklet i nært samarbeid med Voss Resort og knytter kollektivknutepunktet for tog, buss og turisttransport sammen med hotell og gondolbane opp til skibakkene. Den nye planen legger samtidig til rette for utvikling av bolig, næring og parkering i området mellom sentrum og stasjonen.

Elverum skysstasjon

Fremtidsrettet skysstasjon med forbedret tilbud til de reisende.

På Elverum har Rom i nært samarbeid­ med Elverum kommune, Hedmark Fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen etablert en ny fellesterminal for buss og tog på dagens stasjonsområde. Nybygget utgjør en selvstendig enhet, men er harmonisert med de eksisterende byggenes bevaringsverdige karakter med glass i både fasader og tak, og store og luftige volumer med oppgraderte publikumsfasiliteter. Den nye skysstasjonen ble offisielt åpnet i mars 2013.

Gjøvik skysstasjon

Modernisert knutepunkt for hele Mjøs-regionen.

Gjennom en rehabilitering av stasjonsbygget og en utvidelse av terminalbygget moderniserer Rom et av de viktigste knutepunktene i Mjøs-regionen. Dagens stasjon er delvis fredet og skal rehabiliteres, mens terminalbygget skal utvides. De nye publikumsarealene vil inneholde venterom, toalett og kafé, og gi de reisende et langt bedre tilbud. Prosjektet er en del av en etterlengtet opprusting av Gjøvik sentrum og vil ferdig­stilles i løpet av 2013.

Nye Trondheim S

Landets første kollektivknutepunkt med tog, buss, båt og taxi.

I Trondheim har Rom, i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, utviklet planer for en ny sentral­stasjon som knytter sammen tog, buss, båt og taxi. Med den nye terminalen reduseres avstanden fra buss til tog til et minimum. Busser­ stanser både utenfor terminalbygget og på den overbygde bussterminalen, mens hurtig­båtene til Fosen og Kristiansund ligger kun minutter unna. Det nye kollektivknutepunktet på Brattøra kan stå ferdig i 2017.