Et avgjørende samarbeid

Et bærekraftig samfunn er avhengig av et ettertraktet kollektivtilbud med effektive og velfungerende knutepunkter. Her har Rom og Ruter felles interesser, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Befolkningsveksten stiller høye krav til infrastrukturen, men antall løsninger tilgjengelige er begrenset. Veiene kan ikke alene ta unna trafikkveksten, vi er helt avhengig av kollektivtrafikken, mener Reitan Jenssen. 

– Folk må reise sammen. Kollektivtransport er langt mindre arealkrevende enn transport på vei. Skal vi klare å møte fremtidens befolkningsvekst må vi bygge og bo mer konsentrert.

Regionalt perspektiv

Reitan Jenssen mener utfordringene ikke kan løses på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, de krever et regionalt perspektiv. 

– Ruters strategi er å bruke bussene til å fylle togene. Slik oppnår vi høyere frekvens ute i nettverket, flere avganger og gjennom det, et bedre tilbud. Strategien forutsetter effektive og velfungerende knutepunkt der kollektivreisendes behov blir tatt på alvor. Busser og tog som kommer og går når de skal, god skilting og informasjon ved avvik er noen av stikkordene. Reitan Jenssen er godt fornøyd med samarbeidet med Rom. 

– Vi opplever at det å skape gode løsninger for kollektivtrafikken er viktig også for Rom, vi er gjensidig avhengig av hverandre.­ Samarbeidet mellom Ruter og Rom er helt avgjørende. Ikke bare for Ruter og Rom, men for hele samfunnet. Både dagens og morgen­dagens.