Knutepunktsutvikling

67,1 % ønsker å bo nært et knutepunkt.*

Det er ikke avstanden til sentrum som er det viktigste, men avstanden­ ­til stasjonen. For bor du nær stasjonen, bor du nær toget, nær byen, nær jobben, nær livet du ønsker deg og alle du ønsker å dele det med. Rom eier de fleste stasjonene. I utviklingen av morgendagens samfunn er kollektivknutepunktet den viktigste brikken.

* TNS Gallup

Foto: Øivind Haug