Utviklingsprosjekter

Rom har 150 pågående eiendomsprosjekter. Ambisjonen er å skape miljøvennlige løsninger for både kundene og samfunnet.

Østbanehallen

Ny storstue ved landets største kollektivknutepunkt.

I samarbeid med Riksantikvaren skaper Rom et byrom for rekreasjon, bespisning og handel i den ærverdige Østbanehallen. Byggets hovedvolum skal tilbakeføres til sitt opprinnelige uttrykk ved å fjerne nyere bygningsmessige elementer og løfte frem de opprinnelige aksene. Rommet skal fylles­ med attraktive spisesteder, kaffebarer og butikker, og bli en storstue for befolkning og tilreisende. Ombyggingen av Østbanehallen vil begynne i slutten av 2013 og ferdigstilles i andre kvartal i 2014.

Schweigaardsgate

1300 nye kontorplasser i umiddelbar nærhet til Oslo Sentralstasjon.

I Schweigaardsgate 21 og 23 bygger Rom nye hovedkontor for henholdsvis Gjensidige Forsikring ASA og NSB AS. Prosjektene fortsetter transformasjonen av Bjørvika østover og gir området som helhet en etterlengtet oppgradering. I begge prosjektene har det vært et særlig fokus på miljøriktige og varige løsninger, byggene er begge klassifisert i BREEAM-Nor og målet er å nå «Excellent» med god margin. Schweigaardsgate 21 og 23 ferdigstiles i løpet av sommeren og høsten 2013.

Bergen stasjon

400-500 nye kontorplasser i Bergens viktigste kollektivknutepunkt.

Ved Bergen stasjon planlegger Rom et nytt kontorbygg på 15 000 kvadratmeter. Med både tog, buss og bybane i umiddelbar nærhet vil byggets brukere enkelt kunne velge kollektivt. Bygget ligger i et historisk område med mange fredede bygninger i nærheten og en fredet kirkegård. I prosjekteringen har man valgt å ta hensyn til de historiske verdiene, samtidig som man gir bygget et markant, spennende design med høy kvalitet i materialene.

M62

Nytt kontorbygg i historiske omgivelser på Filipstad.

På Filipstad utvikler Rom et nytt kontor­bygg med en helt unik beliggenhet. Munkedams-veien 62 grenser til den historiske general­direktørboligen med omkringliggende park og portnerbolig. Med utsikt til parken og bebyggelsen rundt, vil alle arbeidsplassene få tett kontakt med omgivelsene. M62 omfatter 5 000 effektive kvadratmeter fordelt på fem plan med meget stor grad av fleksibilitet når det gjelder innredningsløsninger. Bygget blir økonomisk i drift og vil fremstå med høy estetisk kvalitet.

Østbanebygget

Respektfull rehabilitering av fredet landemerke.

Med dyp respekt for historien har Rom transformert Østbanebygget til et moderne hotell. Bygget er fredet, og av Riksantikvaren beskrevet som et renessansepalass. Fredede elementer som fasader, vinduer og det gamle direksjonsrommet er restaurert etter antikvariske prinsipper og fremstår i dag i sin opprinnelige form. De tekniske løsningene er imidlertid både moderne og miljøriktige, med fjernvarmebasert sentralfyring og strømsparende LED-armaturer i samtlige rom.

P-Hotels Brattøra

Et miljøriktig og fremtidsrettet hotell ved Trondheim S.

I Trondheim har Rom bygget ett av byens mest miljøvennlige hotell. Hotellet ligger­ i gangavstand fra tog, buss, båt og flybuss, med utsikt mot fjorden på den ene siden, og kanalen og sentrum på den andre. Bygget har et enkelt og helhetlig arkitektonisk uttrykk og er oppført som lavenergihus i energiklasse A. Gjennom energieffektiv byggteknikk, god arkitektur og gode tekniske løsninger har Rom gitt Trondheim et miljøriktig og fremtidsrettet bygg.

Filipstad

En helhetlig og fremtidsrettet plan for en helt ny bydel i Oslo.

I samarbeid med Oslo Havn KF har Rom utarbeidet en plan for utvikling av Filipstad. Planen gir rom for 2 200 boliger, 4 000 arbeidsplasser, en større bypark ytterst i vest og flere spennende byrom. Det skal etableres gode allmenninger samt en bred havnepromenade. Grunneierne og kommunen har i fellesskap utformet et eget kvalitets­program som skal bidra til en mest mulig selv­forsynt bydel. Det blir godt godt tilrette­lagt for gående og syklende slik at bydelens brukere og beboere skal inspireres til en miljø­vennlig livsstil.