Samarbeidsprosjekter

I større utviklingsprosjekter oppretter Rom single-purpose-selskaper i samarbeid med andre profesjonelle eiendomsaktører. Rom bidrar med attraktive tomter og utviklingskompetanse, og partneren bidrar med lokalkunnskap og komplementær kompetanse. her er noen av våre samarbeidsprosjekter.

OperaKvarteret

En ny bydel ved landets største kollektivknutepunkt.

Gjennom eierskapet i Oslo S Utvikling, bidrar Rom, Linstow AS og Entra Eiendom AS til at stadig flere mennesker kan bo eller arbeide i Bjørvika. I OperaKvarteret utvikles et urbant miljø med kulturtilbud, serveringssteder, handel og romslige allmenninger. 

Når bydelen er ferdig utbygget, vil den romme rundt 5 000 boliger og cirka 20 000 arbeidsplasser. Byggene i OperaKvarteret har hver for seg og sammen unike urbane kvaliteter, og befinner seg på Oslos beste knutepunkt for kollektivtrafikk med buss, tog, trikk og t-bane. PwC, KLP, Deloitte og DNB er blant de store aktørene som har etablert seg her. 

DNBs nye hovedkontor består av tre bygninger på tilsammen cirka 80 000 kvadrat­meter, og vil huse omtrent 4 200 ansatte. Det første bygget ble ferdigstilt høsten 2012 og flyttet inn i, mens de øvrige to byggene ferdigstilles i 2013. DNB-byggene ble solgt for cirka 4,8 milliarder og var Norges største eiendomstransaksjon i 2012. 

På toppen av næringsbyggene etableres det leiligheter, og lengst mot øst er et eget kvartal med boliger under etablering. Hele gategulvet i OperaKvarteret er under utvikling, og her vil det komme rundt 12 000 kvadratmeter med handel, serveringssteder og ulike kulturtilbud. Sammen med romslige allmenninger og intime smug, vil blandingen gi publikum gode opplevelser.

Paradis stasjon

700 arbeidsplasser i gangavstand fra Stavanger sentrum.

I Stavanger bygger Rom og K2 Stavanger AS to nye kontorbygg på Paradis stasjon gjennom selskapet Lagårdsveien Utvikling. Prosjektet omfatter totalt 18 500 kvadratmeter over fem plan. Effektive og fleksible kontorløsninger blir tilrettelagt for inntil 700 arbeids­plasser med felles kantine, dusj/garderobeanlegg og underjordisk parkeringsanlegg. Med fremtidsrettede løsninger og fokus på energieffektivitet er ambisjonen BREEAM-klassifisering «Very good» eller bedre. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i årsskiftet 2015/2016.

Skien Brygge

En ny bydel i Skien sentrum.

I samarbeid med Grenland Havn IKS ut­vikler Rom Skien Brygge. Bydelen ligger inntil sentrum og vil fremstå som en utvidelse av eksisterende bykjerne. Historisk har Skien hatt tett kontakt med vannet gjennom industri og transport. Skien Brygge vil gi byen ny kontakt med vannet, og samtidig trekke nye mennesker til Skien. Som det første prosjektet i Norge som bruker miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM Communities, er Skien Brygge et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling i Norge.

Bellevuehagen

65 boliger med god tilgjengelighet, skjermede møteplasser og områder for lek.

I bydelen Cicignon i Fredrikstad bygger Rom og OBOS Nye Hjem 65 leiligheter med kort vei til Fredrikstad sentrum, jernbanestasjonen, Glommastien og Gamlebyen. Bellevuehagen ligger på vestbredden av Glomma, og bolig­ene er organisert rundt trivelige hagerom som åpner seg mot elven. Prosjektet er delt i tre byggetrinn, det første ble lagt ut for salg i 2012. Byggestart er våren 2013 og ferdig­stilling forventes i løpet av 2015.

Saga senter

Ny bydel rett ved Jessheim stasjon

Boligbygging nær stasjonene i InterCity-trianglet er viktig for å møte ­befolkningsveksten. På Jessheim har Rom planlagt mellom 900 og 1000 nye leiligheter.

Rett øst for jernbanestasjonen bygger Rom sammen med Ø. M. Fjeld Utvikling en ny bydel. Prosjektet omfatter leiligheter, næringslokaler med blant annet treningssenter samt dagligvareforretning. En stor park og felles friområde inngår også i planen. Saga Senter er det første trinnet i ut­viklingsprosjektet, og samtlige 120 leiligheter er solgt. Fellesarealene rundt Saga Senter blir rikholdige med blant annet fire forskjellige temahager til glede for beboerne, som kan flytte inn i løpet av sommeren 2013.Saga Senter ligger i gangavstand fra tog og buss, og er med på å utvikle Jessheim til en attraktiv by i nærheten av Oslo. Ullensaker kommune er blant landets raskest voksende og opplever økt etterspørsel etter boliger. Et bedret togtilbud bidrar til å øke attraktiviteten. Neste byggetrinn omfatter Saga Atrium, et spennende bygg med 75 små leiligheter – og Saga Terrasse, som vil bestå av varierte leilighetsbygg med 550 leiligheter omgitt av solrike grøntarealer og gode lekeområder. Selvsagt med gangavstand til stasjonen.

Grefsen Stasjon

Over tusen nye leiligheter

Bor du ved Grefsen stasjon og Storo kan du velge mellom tog, trikk, t-bane og buss, og det tar ti minutter med t-banen inn til Oslo sentrum. Knapt noen boliger kan skilte med bedre kollektivtilbud enn dette.

I samarbeid med JM Norge har Rom startet byggingen av over 1000 leiligheter i tilknytning til Grefsen stasjon. Prosjektet ligger på et platå med fritt utsyn over byen, og har gode sol- og lysforhold. I nærområdene er det næringslokaler og butikker, og store grønt­arealer med blant annet en ny barnehage på ti avdelinger. Med to T-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer inkludert flybuss og Gjøvik-banen i umiddelbar nærhet, får Grefsen Stasjon svært god kollektivdekning.

Boligene bygges ut trinnvis med egne arkitektkontor for hvert trinn. Blokkene vil få ulike størrelser og variere i uttrykk, og en variasjon i leilighetenes størrelse vil være attraktive for både familier, enslige, studenter og eldre. De første 85 leilighetene ble ferdigstilt våren 2013.