Best i klassen

Schweigaardsgate 21 og 23 vil kunne bli landets første bygg med miljøklassifiseringen BREEAM Excellent. Arkitekt Lise Marie Evertsen i Lund+Slaatto Arkitekter AS mener Rom står i en særklasse når det gjelder å tenke miljø.

- Den unike eiendomsporteføljen gir Rom mulighet til å bygge sentralt, og i tillegg har selskapet høye miljøambisjoner for sine bygg. BREEAM Excellent-klassifiseringen er et bevis på at Rom ligger i tet på dette området, sier Evertsen. 

BREEAM Excellent stiller høye krav til byggets utforming. Effektiv ventilasjon, høy varmegjenvinning, lavt vannforbruk, miljøklassifiserte materialer samt kildesortering er bare noen av dem. – Det stilles også krav til selve bruken. Det skal blant annet legges til rette for redusert bilbruk gjennom nærhet til kollektivtransport, få parkeringsplasser og innendørs sykkelparkering.

Et viktig premiss

Miljøperspektivet har de siste 10 årene endret seg dramatisk. Fra å være en interesse blant noen få idealister er det i dag blitt et viktig premiss for alle profesjonelle byggherrer.

– Miljø og økonomi står ikke lenger i motsetning til hverandre. Redusert energi­forbruk betyr reduserte driftskostnader. Leietakere forventer et miljøvennlig bygg, og ansatte forventer arbeidsgivere som er sitt ansvar bevisst. Tidligere var miljøet noe vi tenkte på hvis det ikke kostet oss noe, i dag koster det mer å la være, sier Evertsen.Men det viktigste er tross alt ikke økonomien, legger hun til.

– Med en stadig voksende befolkning vil miljøhensynet bare bli viktigere og viktigere. Vi må tenke nytt. Vi kan ikke alle flytte til byen uten av vi endrer måten vi bygger og bruker den.