Eiendomsutvikling

67,3 % i Oslo mener det er viktig med høye miljøstandarder i bygget de jobber.*

Vi bruker om lag halvparten av vår våkne tid på jobb. Vi liker å ha det fint rundt oss, og vi liker å vite at vi oppholder oss i et sunt inneklima. Det er også en god tanke at bygget vi jobber i påvirker miljøet i liten grad. Det kan vi være stolte av.

* TNS Gallup

Foto: Øivind Haug