En levende arv

Å forvalte en kulturarv og samtidig utvikle moderne kollektivknutepunkt er to sider av samme sak.

Rom har en eiendomsportefølje som er differensiert, utfordrende og spennende. Mer enn 200 av våre 970 bygg er 100 år gamle eller eldre. Halvparten av disse er stasjoner, hvorav 71 er underlagt fredning og vern. Stasjonene er gamle, og selv om det tradisjonelle billettutsalget flere steder legges ned, og toget ikke lenger stopper ved alle stasjoner, er vårt oppdrag å motvirke forfall gjennom å sikre liv på og rundt disse eiendommene. 

Stasjonene innehar flere viktige funksjoner og representerer ulike retninger i vårt samfunnsmessige ansvar. Rom skal forvalte en kulturarv, men også forvalte og utvikle kollektivknutepunkt der befolkningsveksten øker. Rom tar dette ansvaret på alvor, og har som målsetning at våre stasjoner skal opp­leves som levende, trygge, funksjonelle og ikke minst bidra positivt til NSBs omdømme.