Et forbilde

NGBC (Norwegian Green Building Counsil) skal blant annet gjennom miljøklassifiseringen BREEAM bidra til økt bærekraft i norske bygg. Sverre Tiltnes, daglig leder i NGBC, mener Rom er et forbilde i utviklingen av miljøvennlige løsninger.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) er i dag Europas ledende miljøklassifiseringssystem. Gjennom ulike evalueringsverktøy vurderes bygningens prestasjon på en rekke områder, til beste for bruker, leietaker og miljø. 

– Det gis poeng innenfor blant annet prosjektledelse, energiforbruk, innemiljø, nærhet til offentlig kommunikasjon, materialvalg og avfallshåndtering, forteller Tiltnes.

Den samlete poengsummen avgjør hvilken klassifisering bygningen får; Pass, Good, Very good, Excellent eller Outstanding.

Grønne bygg mer lønnsomme

BREEAM-sertifiseringen nyter høy anseelse som dokumentasjon på bygningens miljøprofil. Ved siden av den åpenbare samfunnsverdien, representerer en grønn profil også en økonomisk verdi, mener Tiltnes. 

– Grønne bygg er mer lønnsomme enn tradisjonelle bygg. Den store etterspørselen etter slike bygg fører til at de blir raskere utleid og at de oppnår en høyere leie. Rom har BREEAM Excellent-klassifisering som ambisjon for alle nye bygg. Tiltnes mener dette beviser at Rom mener alvor med sitt mål om å være ledende i utviklingen av miljøvennlige løsninger. 

– Deres ord følges opp av handling, av helt konkrete tiltak. Bedre forbilde finner du ikke.