Eiendomsforvaltning

70,8 % ser på verneverdige bygg som en viktig del av byrommet.*

Vi trenger fortiden. Minnene, erfaringene, historiene. De forteller oss hvem vi er, at vi ikke er alene, at vi hører til. Glemmer vi hvor vi kommer fra, glemmer vi også hvor vi er på vei. Rom er en av landets største forvaltere av verneverdige bygg. Når fremtiden skal bygges, er fortiden den første brikken som legges.

* TNS Gallup

Foto: Øivind Haug