Året som gikk

[Q1] JANUAR - MARS

Rekordstor eiendomstransaksjon

Gjennom en av de største enkeltstående eiendomstransaksjonene som er gjort i Norge kjøper DNB LIV byggene som skal huse DNB-konsernets nye hovedkontor i OperaKvarteret for ca 4,8 milliarder.

Nytt SP-selskap

Rom og K2 Stavanger AS går sammen om å etablere SP-selskapet Lagårdsveien Utvikling AS i Stavanger.

Historisk utviklingsavtale

Rom, Jernbaneverket og Drammen ­kommune inngår en avtale om jernbane og byutvikling av områdene Sundland, Tangen og Nybyen.

Viktig utviklingssamarbeid

Rom og Tema Eiendom går sammen om å videreutvikle Gjøvik sentrum og kollektivknutepunktet.

Nytt byggetrinn på Grefsen Stasjon

120 leiligheter legges ut for salg, med ferdigstillelse annet og tredje kvartal 2014.

Ny reklameavtale

Rom og JCDecaux Norge AS inngår en ­femårsavtale om digitale reklamebærere, i første omgang på Oslo S og Nationaltheatret stasjon.

Nytt SP-selskap

Rom og OBOS Nye Hjem går sammen om å etablere SP-selskapet Bellevue Utvikling AS i Fredrikstad.

[Q2] APRIL - JUNI

Miljøvennlig hotellåpning i Trondheim

Offisiell åpning av P-Hotels Brattøra, Trondheims mest energigjerrige hotell.

Historisk hotellåpning i Oslo

Offisiell åpning av Comfort Hotel Grand Central i det verneverdige Østbanebygget.

[Q3] JULI - SEPTEMBER

IPD-pris

For annet år på rad mottar Rom IPDs pris (European Investment Property Databank) for høyeste relative avkastning blant samtlige porteføljer i Skandinavia siste tre år.

Planer om nytt byggetrinn på Jessheim

Saga Terrasse vil blant annet bestå av 550 leiligheter, og kan være innflyttingsklare i 2015/2016.

Intensjonsavtale med Moss kommune

Rom, Moss kommune og Moss havn inngår intensjons- og samarbeidsavtale om transformasjon og fortetting av den nye bydelen «Sjøsiden» i Moss.

Åpning av nye Larvik stasjon

Den gamle stasjonsbygningen fra 1880 fremstår som ny etter en innvendig ansiktsløftning og fasadearbeid.

Nytt SP-selskap

Sammen med Dora, SIVA og OBOS vil Rom engasjere seg i planlegging og utvikling av Nyhavna i Trondheim.

[Q4] OKTOBER - DESEMBER

Romkonferansen

Rom belyser temaer innen befolkningsvekst og utfordringene knyttet til stedsutvikling, bosetting, næringsutvikling og infrastruktur.

Nye planer for Bergen stasjon

Rom lanserer planer for nytt og moderne forretningsbygg rett ved togstasjonen.

Et nytt Paradis

SP-selskapet Lagårdsveien Utvikling lanserer planer om å bygge to større kontorbygg like ved Paradis stasjon.

Høstutstilling på Oslo S

I forbindelse med Høstutstillingens 125-­årsjubileum presenteres flere kunstverk på Oslo S.

Invitasjon fra EU

Ta SATS på Lillestrøm ble invitert til å delta i et EU-prosjekt for utvikling av retnings­linjer for Integrert Energi Design (IED).

Offisiell åpning av Sjøgangen

Sjøgangen, gangbroen som binder Brattøra-området til Trondheim S, åpnes av ordfører Rita Ottervik.

Nytt byggetrinn på Grefsen Stasjon

Nye 34 leiligheter legges ut for salg.

Hamar jernbaneverksted fredet

Riksantikvaren freder Hamar jernbaneverksted og sikrer dermed det mest komplette av landets gjenværende verkstedsanlegg.

Stor interesse for Bellevue

God salgsstart for boligprosjektet med 65 leiligheter i Fredrikstad.

Viktig overlevering

To av de tre byggene overleveres til DNB i OperaKvarteret. Det siste ferdigstilles i 2013.

Ferdigstilling av Elverum skysstasjon

Nybygget mellom de to gamle stasjons­bygningene ferdigstilles.

Mer øl

Haandbryggeriet utvider sine lokaler på Sundland i Drammen.

Åpning av Marienborg

Rom ferdigstiller nybygg og rehabiliterer­ Administrasjonsbygget på Marienborg ­verkstedområde i Trondheim.