Fremtidens byutvikling

2012 ble et meget godt år for Rom Eiendom på flere områder.

Av Adm. dir. Pål Berger i Rom Eiendom

Resultatregnskapet viser en økning i de totale driftsinntektene fra 797 millioner kroner i 2011 til 1319 millioner i 2012, og resultatet før skatt økte fra 187 millioner kroner til 612 millioner. Den viktigste årsaken til det gode resultatet i 2012 er salget­ av DNB-byggene i OperaKvarteret i Bjørvika. 

Eiendomsutvikling har lange horisonter­ og ofte i komplekse landskap. Arbeidet med Bjørvikaplanen startet mot slutten av 90-årene, og det vi ser i OperaKvarteret i dag er de første resultatene av Norges største byutviklingsprosjekt noensinne. Men dette er bare starten på et prosjekt som vil pågå i ytterligere 10 - 15 år. Dette er en betydelig del av Roms hverdag. Utvikling, verdiskapning og lange horisonter. Det krever stor grad av tålmodighet, ydmykhet, oppmerksomhet og evne til å finne løsninger i et terreng med mange ulike interesser. Når man til slutt lykkes, som jeg mener vi har gjort i OperaKvarteret, gir det en god opplevelse.

En av de største utfordringene Norge står ovenfor er den ventede og kraftige befolkningsveksten. I løpet av de neste 16 årene vil befolkningen øke med en million mennesker. Nesten 80 prosent av befolkningen bor allerede i dag i byer og tettsteder, og vi vet at den sterkeste økningen kommer i og rundt Oslo og i de andre store byene. Derfor er det i stor grad her vi må finne løsningen på vår tids utfordringer. Godt bymiljø er etterspurt av næringslivet som et konkurransefortrinn.   Bolig- og næringsannonsene reklamerer med «kort avstand til kollektivknutepunkt» som et av de viktigste salgsargumentene. 

Rom er i den heldige situasjonen at våre eiendommer nettopp ligger på og rundt kollektivknutepunktene, og det er her vi vil konsentrere vår innsats fremover. For å få plass til flere mennesker i en bærekraftig samfunnsutvikling, må det bygges tettere og mer konsentrert der folk kan velge tog, buss eller båt og la bilen stå. Derfor vil vi i årene fremover satse sterkere på å bygge boliger nær knutepunkt. Ved Grefsen stasjon i Oslo skal vi over noen år bygge 1100 leilig­heter. Ved Jessheim stasjon vil det være  1000 ­leiligheter når prosjektet er ferdig utbygget. Rom vil ikke bare satse i og rundt Oslo. I 2012 igangsatte vi prosjekter i mange byer rundt i landet. Prosjektene er ulike både når det gjelder formål og omfang, men alle har det til felles at de er viktige bidrag til å møte befolkningsveksten på en god og bærekraftig måte ved at folk kan bo nær knutepunktet og reise kollektivt til hjem og arbeid. 

Som Norges viktigste kollektivknutepunktsutvikler og et av landets ledende eiendomsselskaper, har Rom et ansvar for å legge til rette for en god og bærekraftig samfunnsutvikling i de byer og tettsteder der vi har våre eiendommer. Samtidig legger vi stor vekt på å bygge og forvalte bygg etter strenge miljøkrav. I 2011 stod NSBs Kompetansesenter i Drammen ferdig, som Norges første næringsbygg i energiklasse A. I 2012 åpnet vi P-Hotels Brattøra i Trondheim, vårt andre energiklasse A-bygg. I Rom mener vi at kombinasjonen av flere boligprosjekter­ nær kollektivknutepunktene, en sterk satsing­­ på gode og energieffektive bygg og en tilrettelegging av gode kollektivknutepunkter er vårt viktigste bidrag for å møte befolkningsveksten på en offensiv og bærekraftig måte. Vi lever som vi lærer, og flytter i løpet av sommeren inn i eget bygg i Schweigaardsgate, med kort vei til kollektivtilbudet på Oslo S.

Bygget er et pilotprosjekt i BREEAM-NOR og vår ambisjon er å få det klassifisert som «Excellent». Vi lar oss inspirere av de gode resultatene i 2012, og gleder oss til å ta fatt på de mange store og viktige prosjektene vi står foran.