Rom på innsiden

Én organisasjon - ett mål

Befolkningsveksten rundt de største byene gjør at knutepunktsutvikling får mye oppmerksomhet. Ikke bare ute i samfunnet, men også internt i Rom er engasjementet sterkt.

Vårt fokus på utvikling av gode knutepunkt som legger til rette for økt kollektivbruk, samler organisasjonen om et felles mål og skaper stolthet blant våre medarbeidere. Årets Romkonferanse «Byene vokser – kaos eller bærekraft» vekket stor interesse internt i Rom. 

Vårt samfunnsbidrag er ofte tema på våre interne fellessamlinger. I april ble samlingen lagt til Grenland, der engasjerte lokalpolitikere snakket om hvordan utvikling av stasjoner og eiendommer hever regionens status. Samlingene skaper eierskap til våre prosjekter, og bidrar til et godt sosialt miljø. 

Rom-skolen er vår årlige fagsamling og skal sikre at våre medarbeidere holdes oppdatert. I 2012 var temaet miljø og samlingen ble lagt til Sundland i Drammen, landets første næringsbygg med energiklasse A. Rom reviderer kontinuerlig sin miljøstrategi, og vi hever stadig våre miljømål, både i selskapet og i våre prosjekter. Flere medarbeidere har blitt sertifisert på BREEAM, og et av våre bygg vil kunne bli landets første med klassifiseringen BREEAM Excellent. 

Rom praktiserer verdibasert ledelse. Økonomiske resultater, faglig kunnskap og sosiale ferdigheter har likeverdig fokus. Medarbeiderne har selv definert et sett adferdsregler som gjør et godt arbeidsmiljø til et felles ansvar. 

Vår årlige medarbeiderundersøkelse bekrefter både trivsel og stolthet blant våre medarbeidere. Utsagnet «Jeg er stolt av å jobbe i Rom Eiendom» skåret 4,7 på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyest. «Jeg får god støtte og hjelp av mine kollegaer når jeg har behov for det» og «Vi har et godt samarbeidsklima i vår enhet» skåret begge 4,4 og «Rom er en arbeidsplass hvor omgangstonen er preget av gjen­sidig respekt» skåret 4,1. Trivselen blant våre medarbeidere reflekteres i lav turnover og høy avgangsalder.

Sykefraværet i 2012 var på 3,4 prosent, en nedgang fra året før og godt under KPI-målet på 5,5 prosent. Sykemeldte følges opp av sine ledere og av bedriften, og dialogmøter avklarer eventuelle sammenhenger med arbeidssituasjonen. En stor del av Roms medarbeidere deltok i 2012 i dytt.no, NSB-konsernets interne program for fysisk aktivitet.