Bedre byrom der mennesker møtes

Rom Eiendom AS er et av landets ledende eiendomsselskaper. Selskapet utvikler knute­punkter, stasjoner og andre eiendommer, og er aktive i alle ledd i verdikjeden – fra prosjekt­utvikling og bygging til drift og forvaltning.

Befolkningsveksten i årene fremover vil prege de største byene i Norge og skape økt behov for boliger og gode kollektivløsninger. Rom har som ambisjon å utvikle funksjonelle, estetiske og miljøvennlige byrom. Gjennom utvikling og fortetting av kollektivknutepunkter og stasjonsnære områder skal Rom oppnå høyere utnyttelsesgrad på eiendommene og økt trafikkgrunnlag for kollektivtransport.

Rom-konsernet er heleid av NSB AS, og består av Rom Eiendom AS med tilhørende datterselskaper og Single Purpose-selskaper. Rom har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien og Trondheim.