Dette er Rom

Over 65 % i Bergen, Stavanger og Trondheim aksepterer at de må bo tettere som følge av befolknings-veksten de nærmeste årene.*

Vi blir flere. Byene blir større. Hvordan skal vi bo? Fremtidens boliger bør bygges nært kollektivknutepunktene, og boligene må bygges for fremtiden. Rom er en av landets ledende eiendomsutviklere og spiller en viktig rolle i utviklingen av morgendagens samfunn. På og rundt stasjonene skalvi bygge fremtiden. Vi har brikkene som skal til.

* TNS Gallup

Foto: Øivind Haug